Bilgisayar oyunlarının yararları ve zararları

Oyun Nedir?

Oyun nedir? Diye bir araştırma yaptığımız zaman birbirinden çokta farkı olmayan bir çok tanımı karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımların bazısı ise;
Piaget’e göre oyun, bir uyumdur.
Gross’a göre (1896), oyun bir pratiktir. İleride karşılaşılabilecek davranış
biçimleri oyunla elde edilir.
Caillois ‘ e göre (1958) oyun, serbestçe kabul edilmiş, fakat bağlayıcı olan
kurallara göre belli bir alan ve zaman süreci içinde sürdürülen gerilim ve
eğlence duygularını içeren, gerçek hayattan farklı olduğu bilinci ile yapılan
gönüllü bir hareket ya da faaliyettir.
Montessori (1870–1952) de oyunu çocuğun işi olarak nitelendirmiştir.
Lazarus ise oyunu, kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk
getiren bir aktivite olarak tanımlamıştır.
Genel bir tanıma göre ise Oyun;Çocuğun kendi kendini ifade ettiği, yeteneklerini  fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır. 
Montaigne  “Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşıdır.” demiştir.

Bilgisayar oyunu ise yukarıda yaptığımız oyun tanımlamarına göre çocuğun rakibi, oyundaki yol arkadaşı veya oyunun oynandığı alandır.
Bilgisayarın ülkemizde ki geçmişine bakarsak bilgisayar oyun tarihine yakındır.80’lerde çocuklar haftada 4 saat oyuna ayırırken günümüzde kızlar 5,5 erkekler 13 saat gibi ciddi bir süre ayırdıkları görülmüştür. Bu harcanan zamanın büyüklüğü bu oyunların zararlı mı? faydalı mı? olduğu sorusunun cevabını araştırma nedeni olmuştur.


Oyunun Faydaları :
Bilgisayar oyunları; yarış, şans gibi faktörlerin yanında belirsiz
bir sonuç, bu sonuca götüren alternatif çözümler, sorun problemin yapılandırılması ve işbirliği yapma gibi problem çözmek için var olan bir çok özelliğini içerir.
Sonuca giderken izlediği alternatif yollar olması düşünmeyi öğretip, olaylara farklı açılardan da bakması gerektiğini gösterir.
Oyunlar, öğrencilerin sorunu anlamaya ve öğrenmeye yönelik güdülenmişlik düzeyini arttırırken, içeriğe daha fazla ilgi duymasını sağlar, öğrenebileceğine olan özgüvenini arttırır ve etkinliği sürdürmesine sebep olur, öğrencide rahatlama ve motivasyon sağlar. Eğer içerikte öğrenmeye dönük et kinlikler varsa. Kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir.
Oyunlar, çocukların kendini anlatabilmesini ve yapabildiklerini geliştirmesini sağlar. Yaratıcılık yönüne etki yapar, hızlı kararlar verme becerisi kazandırır. Yeri geldiğinde yönetici veya patron gibi sorumluluk almayı bilir.

En güçlü ve doğal dürtülerinden biri olan, saldırganlık dürtüsünü kendine ve çevresine zarar vermeden boşaltma olanağı bulur,
Meydana gelen hayali durumlarda, değişik sosyal rollerin ne kadar değişik davrandığını gözlemler.
Dil gelişiminde önemli bir rol oynar.
Hoşlanmadığı, sevmediği bir etkinliğe karşı zamanla ilgi göstermesini sağlayabileceği gibi sevmemesine de sebep olabilir.
Ayrıca psiko-motor olarak bazı kaslarının da gelişmesine yarar sağlar.

Bir şeyin faydalarından söz edilebiliyorsa elbette ki bu onun zararları olduğunun kanıtıdır. Ama bu zarar genelde oyuncunun yaşına ve seçilen oyun türü ile ilgilidir. Başlı başına bilgisayar oyunu zararlıdır denemez.

Oyunun zararları :
Bilgisayar çocuğun rakibi veya yol arkadaşı olduğu için dış çevreden soyutlanmasına sebebiyet verebilir, sosyal yönü gelişimini olumsuz etkiler.
Kas gelişimine bazı noktalarda fayda sağlarken bazı noktalar için zararlı olur.
Kendisinin en iyi olduğu durumlar, kendine aşırı güven, kendini beğenme, gelişimine sebep verebilir.
Yaşı küçükler ebeveyn konturolu olmadan oyun seçimi yapar ve oynarlarsa kişisel gelişimlerine zararlı tercihler yapabilir
Aşırı bağımlılık yapabilir ve bu bağımlılık sonucu yapması gereken diğer görev ve sorumluluklarını aksattırır.

Sonuç olarak; Herhangi bir şey gibi Oyununda fazlası zarar verir. Ozaman Çocuklarımızın bizim kontrolümüzde, belirli zaman sınırlaması içerisinde oyun oynamaları gelişimlerine pozitif etki yapacaktır.

KAYNAKLAR

1-     http://www.okulonceciyiz.biz

2-     http://www.meb.gov.tr

3-     Bayırtepe Ezgi, Tüzün Hakan,,oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlilik algıları üzerine etkileri, Hacettepe üniversitesi , 2007

4-     Öztürk Derya, Bilgisayar oyunlarının çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimleri üzerine etkisinin incelenmesi, Dokuz Eylül üniversitesi, 2007

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !